Online výuka angličtiny

Nabízím Vám online profesionální individální výuku anglického jazyka přes Skype nebo Zoom po celé ČR (i světě)!

Vždy s úsměvem, výbornými výsledky, bez stresu a s velkou trpělivostí pro začátečníky i náročné klienty se specifickými požadavky.

Ceny již od 390 Kč a dětské slevy.

Ceny se odvíjejí dle individuálního studijního plánu.

Jak učím?

Knihy a učebnice ve výuce používám, převážně však u začátečníků. Čím vyšší jazykovou úroveň učím, tím více začleňuji i mnohé jiné zdroje — tematické jazykové časopisy a webové články, gramatická cvičení, poslechy a články z BBC Learning English, videa z YouTube nebo v současnosti oblíbené podcasty.

Jazykový kurz přizpůsobuji každému na míru podle potřeb, představ, zájmů a typu osobnosti. Někdo lpí více na gramatice, jiný chce hlavně konverzovat, a podle toho tvořím kurz. Takže každý se u mě učí trošku jinak — vždy však s úsměvem, pochopením a řekla bych až nekonečnou trpělivostí. Nikdo se u mě nemusí stydět se na něco zeptat, nebo se stydět mluvit anglicky. Vše probíhá v pohodové a klidné atmosféře.

Opravdu mám hodně citlivý přístup a trpělivosti pro začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé. Jsou to mé oblíbené úrovně, které učívám s radostí, takže se u mě vůbec nemusíte kurzu bát. Ráda u svých studentů vidím ten velký pokrok, kterého se nám společně podaří dosáhnout.

Jaké jsou výhody Skype / Zoom lekcí?

Skype i Zoom nabízí ideální formu výuky pro všechny, kdo si cení svého času, pohodlí a oceňují efektivitu. Ve svém domácím prostředí se snadno uvolníte, odhodíte stres a zapomenete na okolní rušivé elementy a můžete se plně soustředit na lekci a nové informace.

Koho nejčastěji učím?

  • dospělí: všechny úrovně pokročilosti; zvýšení jazykových dovedností pro získání nového zaměstnání či povýšení v práci
  • děti na 2 st. ZŠ: individuální výuka pro děti jazykově nadané, či za účelem zlepšení prospěchu ve škole a příprava na hodiny
  • středoškoláci: doučování a příprava na státní maturitu či mezinárodní jazykové zkoušky; rozmluvení se před zkouškami nebo cestou do ciziny

Úzce se specializuji na individuální výuku angličtiny prostřednictvím Skype pro různé úrovně pokročilosti a věkové kategorie:

Nejčastěji mě vyhledávají dospělí studenti, kteří tvoří mou nejrůznorodnější skupinu
– a ať už se jedná o začátečníky, falešné začátečníky, mírně, středně až velmi pokročilé, tak ke každému přistupuji zcela individuálně podle jejich aktuálních osobitých potřeb a zájmů. Obvyklým cílem výuky bývá nutnost zvýšení jazykové zdatnosti pro účely získání nového zaměstnání nebo povýšení v práci, potřeba komunikovat s klienty či managementem v rámci mezinárodních jednání, případně i osobní důvody jako překonání strachu z mluvení.


Děti na druhém stupni ZŠ, které mě hlavně vyhledávají kvůli problémům s prospěchem. Cílem výuky je tedy zlepšení známek — důkladné pochopení látky aktuálně probírané i té, která je bude čekat v následujících školních hodinách, aby byly děti připravené a sebejistější.


Jazykově nadané děti, pro které je výuka ve škole nedostatečná, nudná a neefektivní. V individuálním kurzu je mohu rychleji rozvíjet a vést k lepšímu zvládnutí základních, ale i pokročilejších pravidel gramatiky a efektivně obohatit jejich slovní zásobu.


Mezi mé studenty patří také středoškoláci (většinou ve 3. nebo 4. ročníku), kteří se chtějí připravit na státní maturitu. Obvykle mě vyhledávají maturanti, kteří mají v angličtině horší studijní výsledky a potřebují tedy konečně v klidu a do hloubky vysvětlit jednotlivé gramatické problémy. Učím i ty, kteří se potřebují rozmluvit. Ačkoliv je součástí maturity ústní část, není na školách na konverzaci a mluvení takřka vůbec čas. Studenti tedy umí vyplňovat testy a přemýšlet o gramatice, ale když mají mluvit, je pro ně problém sestavit složitější větu. Pomáhám jim tedy překlenout tuto bariéru a rozmluvit se, ať už pro účely maturity, nebo pro jejich osobní potřebu komunikace v zahraničí. Mezi maturanty jsem učila od úplných začátků i ženy, které večerně či dálkově dostudovávaly střední školu.