Výuka angličtiny přes Skype!

Nabízím Vám online profesionální individální výuku anglického jazyka po celé ČR prostřednictvím Skype, či jiných komunikačních programů.
Vždy s úsměvem, výbornými výsledky, bez stresu a s velkou trpělivostí pro začátečníky i náročné klienty se specifickými požadavky.
Výhodná cena 350 Kč/hod (60 minut) a dětské slevy.
Koho nejčastěji učím?
– děti na ZŠ: individuální výuka pro děti jazykově nadané, či za účelem zlepšení prospěchu ve škole a příprava na hodiny
– středoškoláci: doučování a příprava na státní maturitu; rozmluvení se před zkouškami nebo cestou do ciziny
– dospělí: všechny úrovně pokročilosti; zvýšení jazykových dovedností pro získání nového zaměstnání či povýšení v práci
Jak učím?

Úzce se specializuji na individuální výuku angličtiny pro různé úrovně pokročilosti a věkové kategorie:
– První skupinou jsou děti na ZŠ, které mě hlavně vyhledávají kvůli problémům s prospěchem. Cílem výuky je tedy zlepšení známek — důkladné pochopení látky aktuálně probírané i té, která je bude čekat v následujících školních hodinách, aby byly děti připravené a sebejistější. Skutečně jim to přináší lepší známky, jelikož české základní školy se bohužel příliš striktně drží učebnic a cvičebnic.
– Další skupinou jsou jazykově nadané děti, pro které je výuka ve škole nedostatečná, nudná a neefektivní. V individuálním kurzu je mohu rychleji rozvíjet a vést k lepšímu zvládnutí základních pravidel gramatiky.
– Mezi mé studenty patří také středoškoláci (většinou ve 3. nebo 4. ročníku), kteří se chtějí připravit na státní maturitu. Obvykle u mě studují ti, kteří mají v angličtině horší studijní výsledky a potřebují tedy konečně v klidu a do hloubky vysvětlit jednotlivé gramatické problémy. Učím i ty, kteří se potřebují rozmluvit. Ačkoliv je součástí maturity ústní část, není na školách na konverzaci a mluvení takřka vůbec čas. Studenti tedy umí vyplňovat testy a přemýšlet o gramatice, ale když mají mluvit, je pro ně problém sestavit složitější větu. Pomáhám jim tedy překlenout tuto bariéru a rozmluvit se, ať už pro účely maturity, nebo pro jejich osobní potřebu komunikace v zahraničí atp. Mezi maturanty jsem učila od úplných začátků i ženy, které večerně či dálkově dostudovávaly střední školu.
– Nejrůznorodější skupinou jsou dospělí – ať už se jedná o začátečníky, falešné začátečníky, mírně, středně až velmi pokročilé, tak ke každému přistupuji zcela individuálně podle jejich osobitých potřeb a zájmů. Obvyklým cílem výuky bývá nutnost zvýšení jazykové zdatnosti pro účely získání nového zaměstnání nebo povýšení v práci, případně osobní důvody jako překonání strachu z mluvení.
Knihy a učebnice ve výuce používám, převážně však u začátečníků. Čím vyšší jazykovou úroveň učím, tím více začleňuji i mnohé jiné zdroje — tematické jazykové časopisy a webové články, gramatická cvičení, poslechy a články z BBC Learning English, videa z YouTube nebo v současnosti oblíbené podcasty.
Jazykový kurz přizpůsobuji každému na míru podle potřeb, představ, zájmů a typu osobnosti. Někdo lpí více na gramatice, jiný chce hlavně konverzovat, a podle toho tvořím kurz. Takže každý se u mě učí trošku jinak — vždy však s úsměvem, pochopením a řekla bych až nekonečnou trpělivostí. 🙂 Nikdo se u mě nemusí stydět se na něco zeptat, nebo se stydět mluvit anglicky. Vše probíhá v pohodové a klidné atmosféře.
Opravdu mám hodně citlivý přístup a trpělivosti pro začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé. Jsou to mé oblíbené úrovně, které učívám s radostí, takže se u mě vůbec nemusíte kurzu bát. Ráda u svých studentů vidím ten velký pokrok, kterého se nám podaří dosáhnout.